3r d’Educació Primària


MATERIAL NECESSARI 3r

1 ESTOIG

1 LLÀPIS

1 GOMA

1 QUADERN Din A4 DE LÍNIA SIMPLE

1 CARPETA Din A4

1 CAPSA DE PLASTIDECOR (COLORS VARIATS)

 

QUOTA DE MATERIALS, AGENDA I REUTILITZACIÓ LLIBRES:

Quota: Per a fotocòpies i materials d’ús comú, demanam una aportació de 36€/curs* ( es pot pagar trimestralment 12 €).

Reutilització de llibres i material: Es compta amb el programa de reutilització de llibres per afavorir l’estalvi de les famílies, pel qual es paga 40€*/ curs (En el cas de no participar-hi es facilitaria el llistat de material i llibres, per comprar-lo al seu preu de mercat). 

 

*COMPTE BANCARI DEL CENTRE:

CAIXABANK ES81  2100  8122  8413  0041  7491

( Imprescindible: posar el CONCEPTE “quota materials” “reutilització llibres”,  amb el NOM i el CURS de l’ALUMNE/A i guardar el justificant d’ingrés del banc )