Activitats de reforç de les àrees instrumentals: català, castellà, matemàtiques.