4t d’Educació Infantil (3 anys)

A principi de curs els infants han de comptar amb el següent mater

ial (amb el nom escrit amb retolador permanent):

 

MATERIAL PERSONAL (tot amb el nom posat):

  • 2 fotos carnet

  • Calcetins antidesllisants (per PSICOMOTRICITAT, amb el nom posat)

  • Bata de qualsevol color, amb botons (amb el nom i cinta per penjar-la)

  • 2 paquets de tovalloletes humides

  • 2 rollos de paper de cuina

  • Una muda de recanvi (per 3 i 4 anys) dins una bossa de tela.

  • Bosseta o motxilla petita per dur cada dia el berenar i una botella reutilitzable amb l’aigua.

  • En relació a MATERIAL, les famílies fan una aportació de 48 € anuals. Es pot pagar fraccionat en 16 € per trimestre. Aquestes aportacions es destinen a la compra del material comú de les aules. Cal d’abonar l’import al compte del centre, indicant el concepte: “material”, el nom de l’alumne/a i curs. Entregar el justificant a la tutora/tutor.

CAIXABANK ES81  2100  8122  8413  0041  7491