2n d’Educació Primària

MATERIAL NECESSARI PER COMENÇAR EL CURS

1 ESTOIG

1 LLÀPIS

1 GOMA

1 QUADERN Din A4 DE LÍNIA SIMPLE

1 CARPETA Din A4

1 CAPSA DE PLASTIDECOR (COLORS VARIATS)

QUOTA DE MATERIALS, AGENDA I REUTILITZACIÓ LLIBRES:

Quota: Per a fotocòpies i materials comuns demanam una aportació de 36€/curs ( es poden pagar quotes trimestrals de 12 € )*.

Reutilització: Es compta amb el programa de reutilització de llibres i materials per afavorir l’estalvi de les famílies, pel qual es paga 40€*/ curs (En el cas de no participar-hi es facilitaria el llistat de material i llibres, per comprar-lo al seu preu de mercat). 

*COMPTE BANCARI DEL CENTRE:

CAIXABANK ES81  2100  8122  8413  0041  7491

( Imprescindible: indicar el CONCEPTE “quota materials” o “reutilització“,  amb el NOM i el CURS de l’alumne/a.

Guardar el justificant d’ingrés del banc per possibles reclamacions)