Òrgans de govern

EQUIP DIRECTIU

MARIA ISABEL SEGUÍ

ROSA MARROIG

MIREIA GARCIA

DIRECTORA

SECRETARIA

CAP D'ESTUDIS

CLAUSTRE

2n cicle INFANTIL

LLUNA ALACID

MARGALIDA CLAR

MARINA CONCEPCIÓ MAS

ROSA MARROIG

TUTORA 4T INFANTIL

TUTORA 5È INFANTIL

TUTORA 6È INFANTIL

+ 1

1r cicle PRIMÀRIA

Ma. JOSÉ MARTÍNEZ

BIEL RAMIS

DAMIÀ CELIÀ

VICTORIA DIEZ

TUTORA 1R PRIMÀRIA

TUTORA 2N PRIMÀRIA

TUTOR 3R-A PRIMÀRIA

TUTORA 3R-B PRIMÀRIA

2n cicle PRIMÀRIA

GABRIEL BARCELÓ

MIREIA GARCIA

CONSTANÇA FIOL

Ma ANTÒNIA ALAJARÍN

TUTOR 4T PRIMÀRIA

SUPORT 4T PRIMÀRIA

TUTORA 5È PRIMÀRIA

TUTOR 6È PRIMÀRIA

ESPECIALISTES

LIDIA BAREA

MARIA ISABEL SEGUÍ

BIEL RAMIS

GABRIEL BARCELÓ

Miguel A. GIRÓN

LLENGUA ANGLESA

LLENGUA ANGLESA

MÚSICA

EDUCACIÓ FÍSICA

CULTURA RELIGIOSA

EQUIP DE SUPORT I EQUIP D'ORIENTACIÓ

REGINA MIRÓ /

ROSA INÉS

AINA Ma. COLL

CATERINA I. TRIAY /

pt

PT

PT

PT

MA JOSÉ MARTÍNEZ

AMALIA LEZAÚN

AL

pTSC

orientadora de centre