PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2024-25, PER E.I. – E.P.

Benvolgudes famílies, 

Comença el procés d’admissió pel curs 2024-25, des del dilluns 20 de maig fins el dimarts 28 de maig del 2024. 

Les sol·licituds es poden fer de forma telemàtica al següent enllaç (operatiu entre el dia 20 i el 28 de maig). D’aquesta forma es poden adjuntar tots els documents necessaris i no cal presentar-los al centre: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudtramite_telematico_admisian_eiepeso/

Per iniciar la sol·licitud telemàtica a través d’aquest enllaç hi ha diversos procediments:

– Amb Cl@ve 

– Amb codi d’usuari de GestIB o usuari CAIB

– Tràmit anònim amb NIE/DNI. (És necessari presentar el justificant de la sol·licitud al centre, de forma presencial o per correu electrònic: ceipelterreno@educaib.eu) 

En el cas de no disposar de sistema Cl@ve, Codi GestIB o NIE/DNI, es pot fer de forma presencial al centre (demanant cita prèvia al telèfon: 971455075). 

En aquest cas heu d’aportar els següents documents al centre, de forma presencial:

-Còpia de document identificatiu d’ambdós tutors legals. 

-Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a // o // certificat literal de naixement // o // document acreditatiu del registre Civil. 

*Es necessària la firma dels dos progenitors/tutors legals dels alumnes o bé presentar la documentació acreditativa de la pàtria potestat.

Quedam a la vostra disposició per qualsevol dubte en horari de secretaría de 8:30 a 9:30 o via telefònica.