AMIPA CEIP El Terreno

L’AMIPA Ceip El Terreno és l’associació sense ànim de lucre que agrupa els pares i mares del centre d’educació Infantil i Primària del CEIP El Terreno. Té com a objectiu principal contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els infants.

A més a més, també:

    • Promou la participació de les famílies en la gestió del centre, en el Consell Escolar.
    • Facilita la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic del l’entorn.
    • Col·labora en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
    • També fa gestions a les administracions públiques a fi de resoldre determinats problemes, ja siguin d’estructura, seguretat, equipament i material,..

L’AMIPA es finaça amb la quota que paguen els seus socis.

L’AMIPA té dret a tenir representant amb veu i vot al consell escolar.