Calendari 2022/2023

El curs escolar 2022/2023 comença 12 de setembre de 2022 i finalitza 23 de juny de 2023.

Tenen la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: de 23 de desembre de 2022 a 5 de gener de 2023, ambdós inclosos.
 • Pasqua: de 6 de abril de 2023 al 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

Tenen la consideració de dies festius:

 • 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional)
 • 1 de novembre de 2022 (Tots Sants)
 • 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre de 2022 (La Immaculada)
 • 6 de gener de 2023 (Dia de Reis)
 • El dia 20 de gener de 2023 (Sant Sebastià, festa local a Palma)
 • 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)
 • 1 de maig de 2023 (Festa del Treball)

Tenen la consideració de dies no lectius:

 • 31 d’octubre de 2022 (dia de lliure disposició del centre)
 • 27 de febrer de 2023 (dia de lliure disposició del centre)
 • 28 de febrer de 2023 (Festa Escolar Unificada)
 • 29 de maig de 2023 (dia de lliure disposició del centre)