Història

El Ceip El Terreno és una escola pública d’Educació Infantil i Primària situada al barri de El Terreno, a la zona costera oest de Palma, divisant el port i als peus del castell de Bellver.
Ofereix ensenyament totalment gratuït arrelat a la nostra cultura i obert a la multiculturalitat.
Oferta, actualment, 3 unitats a Infantil i 6 a Primària per a alumnes de 3 a 12 anys.
Creim amb una escola inclusiva, diversa, oberta i participativa.
L’ensenyament és en català facilitant l’ensenyament de les dues llengües oficials, més l’ensenyament de la llengua anglesa des dels tres anys.
Disposam un mestre per unitat a més dels especialistes d’Educació Física, Anglès, Música, Religió, +1, Atenció a la Diversitat, Pedagogia Terapèutica , Audició i Llenguatge.
També comptam amb el servei dels equips psicopedagògics (Orientador de centre i PTSC).
L’ AMIPA col·labora amb el centre i participa amb el Consell Escolar.
També l’Ajuntament de Palma col·labora amb el centre per una banda en les tasques de manteniment de l’escola i per l’altra mitjançant la col·laboració dels Serveis Socials.
A més a més, l’escola ofereix serveis com:

    • Menjador escolar amb un servei de catèring ofertat per Restaurant Ca’n Arabí de Binissalem.
    • Activitats extraescolars dirigides per Serveis Socials i la pròpia AMIPA.
    • Biblioteca escolar.