Òrgans de govern

EQUIP DIRECTIU

MARIA ISABEL SEGUÍ

ROSA MARROIG

MIREIA GARCIA

DIRECTORA

SECRETARIA

CAP D'ESTUDIS

CLAUSTRE

MARGALIDA CLAR

MARINA CONCEPCIÓ MAS

LLUNA ALACID

TUTORA 4T INFANTIL

TUTORA 5È INFANTIL

TUTORA 6È INFANTIL

MARIA PALACIOS/ AINA MANERA

AINA BALAGUER

ANTONI ENRÍQUEZ

TUTORA 1R PRIMÀRIA

TUTORA 2N PRIMÀRIA

TUTOR 3R PRIMÀRIA

MÚSICA

EDUCACIÓ FÍSICA

VICTORIA DIEZ

Ma ANTÒNIA ALAJARÍN

CONSTANÇA FIOL

TUTORA 4T PRIMÀRIA

TUTORA 5È PRIMÀRIA

TUTOR 6È PRIMÀRIA

EQUIP DE SUPORT / ESPECIALITATS

REGINA MIRÓ

ROSA INÉS

JOAN MARIMÓN

pt

PT

PT

MA JOSÉ MARTÍNEZ

ANTONI GONZÀLEZ

LIDIA BAREA

ROSA VIVER

AL

AD

LLENGUA ANGLESA

CULTURA RELIGIOSA