LLISTA PROVISIONAL D’AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2023-24

Benvolgudes famílies,

Ahir vam publicar al tauló d’anuncis i a Gestib el llistat provisional de beques de menjador admeses. Disposau fins el dia 29 d’aquest setembre per a presentar al.legacions en el cas que necessiteu aportar nova documentació o no estigueu conformes amb la puntuació obtinguda. Atentament.