RECORDARORI DELS CANVIS EN L’AVALUACIÓ AMB LA LLEI LOMLOE

Actualment disposam de la nova eina d’avaluació del Gestib, per als cursos d’Educació Infantil, 1r, 3r i 5é de Primària. Això vol dir que (per a aquests cursos) podreu consultar l’evolució dels vostres infants desde el mateix Gestib al llarg del trimestre, tot i que vos informarem a final de cada trimestre sobre el progrés dels vostres fills i filles.


HEU DE MANTENIR EL GESTIB ACTIU PER A PODER CONSULTAR
LES VALORACIONS.
AIXÍ MATEIX, A CADA FINAL DE TRIMESTRE SE US INFORMARÀ SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL VOSTRE FILL/FILLA.