Informació famílies inici de curs

Benvolgudes famílies,

A l’apartat dels documents dins escola prodreu veure el Pla de Contingència, document on es preveuen els diferents escenaris i les actuacions previstes en cadascun d’ells. També hi teniu accés a través del Gestib.

Hi ha canvis respecte als accessos al centre segons el nivell de l’alumnat. Es convenient que les famílies el llegeixen abans de l’inici de curs.

Mentres, restam a l’espera de les indicacions que ens doni la Conselleria d’Educació per a aquest inici de curs.

Atentament, 

La Direcció del Centre.