Circular famílies fase 3

Benvolgudes famílies:
El pròxim dilluns dia 8 de juny entrarem en la FASE 3 i, d’acord amb la normativa sanitària, l’escola pot obrir les portes per torns als alumnes d’Educació Infantil i Primària si les famílies així ho sol·liciten.
El màxim d’alumnes que es poden atendre serà de 10 a Infantil i 15 a Primària.
En aquestes sessions que poden tenir lloc entre les 9 i les 13 hores es faran tutories per resoldre dubtes, donar orientacions als infants sobre les tasques i fer les recomanacions oportunes sobre possibles aspectes a millorar. Aquestes tutories es duran a terme únicament amb els infants i amb cita prèvia. Si ho considerau oportú, contactau amb el tutor o l’equip directiu per concertar aquesta cita.
Volem recordar que per venir al centre les famílies han de prendre la temperatura diàriament al infants i deixar-los a casa si presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.)
Recordam, també, que l’us de mascaretes és obligatori per als majors de sis anys.
En qualsevol cas el professorat té previst convocar als nins i, si escau, a les famílies per a la realització d’entrevistes individualitzades. Així mateix, se’ls farà entrega d’un quadernet de reforç i preparació pel pròxim curs pe realitzar durant l’estiu.
Restam a la vostra disposició.
Atentament L’equip docent

Apreciadas familias:
El próximo lunes día 8 de junio entraremos en la fase 3 i, de acuerdo con la normativa sanitaria, la escuela puede abrir sus puertas por turnos a los alumnos de Educación Infantil y Primaria cuyas familias así lo soliciten.
El máximo de alumnos que se pueden atender será de 10 en Infantil y de 15 en Primaria. En estas sesiones, que pueden tener lugar entre las 9 y las 13 horas, se realizarán tutorías para resolver dudas, orientar a los alumnos sobre los deberes y hacer las recomendaciones oportunas sobre los posibles aspectos a mejorar. Estas tutorías se llevarán a cabo únicamente con los niños y con cita previa. Si lo
consideran oportuno, contacten, por favor, con el tutor o el equipo directivo para concertar dicha cita.
Queremos recordarles que, para venir al centro, las familias deben tomar la temperatura a diario a sus hijos y dejarlos en casa si presentan síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del gusto o del olfato, escalofríos, dolor de garganta, de cabeza, dolores musculares, debilidad general, diarrea o vómitos).
Recordamos también que el uso de mascarillas es obligatorio para mayores de 6 años.
En cualquier caso el profesorado tiene previsto convocar a los niños y/o a las familias en entrevistas individualizadas en las que se les hará entrega de un cuaderno de refuerzo y preparación para el curso que viene para su realización durante el verano.
Quedamos a su entera disposición.
Atentamente El equipo docente