Deures català (25/5)

Llegeix el següent text totes les vegades que calgui per entendre el seu significat. Després respon les activitats.

Procura reflexionar bé la resposta quan es demana una opinió teva.