PREPAREM LA TORNADA A L’ESCOLA!!

A CONTINUACIÓ TROBAREU LA CIRCULAR D’INICI DE CURS. TAMBÉ PODEU CONSULTAR ELS ENLLAÇOS DE “LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR” QUE ADJUNTAM MÉS ABAIX, AIXÍ COM EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2023-24 (PENDENTS DE PUBLICAR ELS DIES DE LLIURE ELECCIÓ).