Informació general

Benvolgudes famílies, 

A causa de la situació de la pandèmia que vivim sumades a les obres que s’estan realitzant al centre, l’equip de mestres està treballant per a què l’inici de curs sigui viable. No podem donar-vos una resposta més concreta ja que estam a l’espera de les instruccions que ens dicti la Conselleria d’Educació.

Atentament,

L’equip Directiu                          

Apreciadas familias:

A causa de la situación de pandemia que vivimos sumadas a las obras que se están llevando a cabo en el centro, el equipo de maestras está trabajando para que el inicio de curso sea viable. No podemos daros una respuesta más concreta ya que estamos a la espera de las instrucciones que nos dicte la Conselleria de Educación.

Atentamente,

El equipo Directivo                         

Dear families,

Because of the pandemic situation and the works in the school, the master equipment is working for the home of school. We can’t give more concret answer because we are waiting for the instructions dictated by Conselleria.

Sincerely,

Members of the management team