Informació del centre

EDUCACIÓ INFANTIL

HORARI: de 8:30 a 13:30 h.

 • El PRIMER dia es farà una reunió informativa, a la cual poden venir el pare i la mare amb el seu fill/filla i a on s’explicarà el funcionament del curs i com s’organitzaran els primer dies, que es fa un horari D’ADAPTACIÓ pels nins i nines de 3 anys que comencen a l’escola, aquest horari sol esser de dues hores els primers dies en grupets de 5 o 6 nins/nines.
 • Després d’aquesta reunió la tutora citarà a les famílies i tendrà lloc una ENTREVISTA personal per tal de conéixer-se millor. És important tenir una estreta relació amb la tutora, imprescindible per també conéixer al seu nou/nova alumne. És molt important indicar si tenen alguna malaltia, alergies, sempre amb un certificat metge, o el que sigui que pugui afectar a la dinàmica diaria en el centre pel seu bé i de la resta de nous companys.
 • Els nins i nines que comencen a l’escola ja han de controlar els ESFÍNTERS (caca i pipí), i no poden dur el xumet, ni biberó ni venir amb cotxet. Tot aixó ho treballam durant tot el curs peró a casa també ho heu de treballar, s’han d’adonar que pasen a una altra etapa de la seva vida i que es van fent grans.
 • Els dies de TUTORIA amb les famílies són els DIMARTS a les 13:30 h, previa cita de la tutora.
 • Els nins/nines han d’anar vestits amb ROBA còmode, evitant cinturons, tirants……, i adequada a l’estació en que ens trobem, per tal que puguin esser el més autònoms possible a l’hora d’anar al bany, ja que un dels principals objectius és l`AUTONOMIA dels infants.

 • Els dies que tenen PSICOMOTRICITAT, han de venir amb roba esportiva i les esportives amb velcro, ja que a n’aquesta sessió els nins/nines es lleven les sabates i es posen uns calcetins que trobareu a la llista de material que heu de dur els primers dies.
 • Tenim dos PATIS al llarg de la jornada escolar, el primer a les 10:30 h. fins les 10:50 h. i el segon a les 11:30 fins 11:40h.Els nins/nines d’E.Infantil berenen a l’aula.
 • Els BERENARS han d’esser el més saludable possible, evitant bolleria industrial, xuxes, i sucs en tetrabrik. El portaran dins un tupper, que els serveix com a plat i si no se l’acaben ho tornen a casa i així saben el que han menjat. No importa posar molta quantitat perque ells només tenen ganes de jugar. Els dimecres és el dia de la FRUITA a tot el centre, però com és obvi en poden dur tots els dies de la setmana. Cada nin/nina durà de casa una botella d’aigua que ell/ella sàpiga obrir i tancar.
 • Cada grup té una TUTOR O TUTORA , però a més a més hi passen altres MESTRES ESPECIALISTES, com la mestra de música, anglès, suport, audició i llenguatge, psicomotricitat i valors.
 • Som una ECO-ESCOLA, entre tots intentam reciclar, reutilitzar i esser el més sostenibles possible, això forma part del dia a dia i com a continuitat del que hem de fer a casa.

 • Es demana PUNTUALITAT a l’hora d’entrada i a l’hora de sortida que es poden

  recollir a les 13:20 h per no coincidir amb els alumnes de Primària.

 • MOLT IMPORTANT: Es necessari i de la vostra responsabilitat comunicar els canvis de telèfon o de domicili a la tutora i a secretaria.

 • El centre també disposa de SERVEI DE MENJADOR, l’horari és de 13:30h a 15:00 h. (Si vos interessa trobareu el seu funcionament a una altra apartat)
 • L’AMIPA, gestiona les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que es puguin fer l’horabaixa. (Si vos interessa trobareu el seu funcionament a una altra apartat)
 • En relació a MATERIAL, les famílies fan una aportació de 48 € anuals que també es poden pagar 16 € per trimestre. Aquestes aportacions es destinen a la compra de material comú de les aules. Aquesta quantitat s’ha d’abonar al compte del centre que més abaix trobareu. Si les tutores troben convenient informaran si heu de comprar algun quadernet.

  A part cada alumne ha dur una sèrie de MATERIAL PERSONAL (amb el nom posat):

 • 2 fotos carnet

 • Calcetins antidesllisants (per PSICO, amb el nom posat)

 • Bata de qualsevol color, amb botons (amb el nom i cinta per penjar)

 • 2 paquets de tovalloletes humides

 • 2 rollos de paper de cuina

 • carpeta DIN A4 (per 4 i 5 anys)

 • Bosseta o motxilla petita de tela per dur cada dia el berenar

* Tota aquesta informació el mes de setembre pot variar, depenent de les normes sanitàries que marqui lla llei.