Carta a les famílies de 6è

Tutories per a l’alumnat de 6è

Benvolgudes famílies:
D’acord amb la normativa sanitària, l’escola pot obrir les portes en grups de 5 nins i per torns als alumnes de 6è de Primària si les famílies així ho sol·liciten.
El conjunt de professors considera que ja s’han establert tots els mecanismes per fer el seguiment i l’avaluació de l’alumnat i que aquesta circumstància podria provocar rebrots i riscos innecessaris per no poder garantir al 100% les mesures de seguretat exigides.
Proposam que, del 15 al 19 de juny, venguin al centre 5 nins cada dia amb cita prèvia per realitzar tutories individualitzades, recollir els objectes personals i retornar els llibres i material del centre. Així mateix, se’ls farà entrega d’un quadernet de preparació pel pròxim curs que haurien de realitzar a l’estiu.
Restam a la vostra disposició.

Atentament

L’equip docent

Informació fases 2 i 3 famílies i alumnes.

Com posar-se i llevar-se la mascareta.

Rentat de mans.

Tutorias a los alumnos de 6º

Apreciadas familias:
De acuerdo con la normativa sanitaria, la escuela puede abrir las puertas en grupos de 5 niños y por turnos a los alumnos de 6o de Primaria cuyas familias así lo soliciten.
El conjunto de profesores considera que ya se han establecido todos los mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación del alumnado y que esta circunstancia podría derivar en rebrotes y riesgos innecesarios al no poder garantizar al 100% las medidas de seguridad exigidas.
Proponemos que, del 15 al 19 de junio, vengan al centro 5 niños cada día con cita previa para realizar tutorias individualizadas, recoger los objetos personales y devolver los libros y material del centro. Así mismo, se les hará entrega de un cuadernillo de preparación para el próximo curso, que deberán realizar en verano.

Quedamos a su entera disposición.

Atentamente

El equipo docente

Información fases 2 y 3 familias y alumnos.

Como ponerse y quitarse la mascarilla.

Lavado de manos.