Llibres de text i material escolar 2021/2022

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
(només primària)

El programa de reutilització de llibres és un servei que ofereix la Conselleria per subvencionar el cost dels llibres. L’escola hi participa des de fa anys. Consta d’un fons de llibres que el mestre posa a disposició de l’alumnat adherit durant el curs escolar. En acabar el curs, la família es compromet a retornar en bon estat els llibres prestats. Per tant, no es poden pintar, escriure ni fer malbé. Es sobreentén que els quadernets no són reutilitzables i en acabar el curs, l’alumne se’ls queda.

Les famílies que desitgin adherir-se al programa pel curs 2021/2022 han d’abonar 35€ a CAIXA BANK: 

ES81 2100 8122 8413 0041 7491

Es imprescindible posar en el concepte el nom de l’alumne i el curs que ha de fer.

Cal guardar el justificant del banc per possibles reclamacions.