Llibres de text i material escolar 2020/2021

EDUCACIÓ INFANTIL


4t


EDUCACIÓ PRIMÀRIA


1r


2n


3r


4t


REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
(només primària)

El programa de reutilització de llibres és un servei que ofereix la Conselleria per subvencionar el cost dels llibres. L’escola hi participa des de fa anys. Consta d’un fons de llibres que el mestre posa a disposició de l’alumnat adherit durant el curs escolar. En acabar el curs, la família es compromet a retonar en bon estat els llibres prestats. Per tant, no es poden pintar, escriure ni fer malbé. Es sobreentén que els quadernets no són reutilitzables i en acabar el curs, l’alumne se’ls queda.

Les famílies que desitgin adherir-se al programa pel curs 2020/2021 han d’abonar 35 € a Bankia:

ES86 2038 3418 0060 0029 6884

Es imprescindible posar en el concepte el nom de l’alumne i el curs que ha de fer.

Cal guardar el justificant del banc per possibles reclamacions.